رئیس هیئت تنیس استان البرز : جناب آقای عباس زارع تلفن :09121831650

اعضای هیئت رئیسه : آقای مهندس اصغر نصیری ، آقای بابک الحاقی تلفن : 09125674289

نائب رئیس بانوان : خانم فاطمه عسگری

دبیر هیئت: آرش گلچینتلفن : 09123617902

مسئول روابط عمومی :  جعفر سهرابی تلفن : 09123334324

خزانه دار : خانم معصومه خزایی

مسئول کمیته آموزش : پوریا اینانلو تلفن : 09123611883

مسئول کمیته انضباطی : اصغر نصیری

مسئول کمیته مسابقات : محمدرضا ورمزیان تلفن : 09361087802

مسئول کمیته جذب اسپانسر : مجید امین ترابی

سرپرست هیئت شهرستان کرج : مجید امین ترابی

سرپرست هیئت شهرستان هشتگرد : رضا بهره مند

آدرس دفتر هیئت: کرج ، بلوار جمهری ، مجموعه بین المللی تینس جهانشهر ، هیئت تنیس استان البرز

تلفن : 34483508-026