اطلاعیه کمیته آموزش هیات تنیس استان البرز

پنجشنبه 31 مرداد 1392


روابط عمومی:  

هیات تنیس استان البرز در نظر دارد در حاشیه رقابت های لیگ دسته یک تنیس بانوانکشور که از تاریخ 92//06/02 الی 92/06/08 در مجموعه بین المللی تنیس واقع در کرج بلوار جمهوری برگزار میگردد از علاقمندان به ششرکت در دوره های ذیل (ویژه بانوان ) ثبت نام به عمل آورد :
1- کارگاه آموزش تنیس مدارس ویژه معلمین ورزش و مدارس ابتدائی دخترانه
2- کلاس داوری تنیس
3- کلاس تئوری مربیگری تنیس
4- کلاس های آموزش گروهی تنیس ویژه عموم بانوان
5- کلنیک تعیین سطح  ویژه علاقمندان به شرکت در دوره مربیگری تنیس


علاقمندان میتوانند در تاریخ های مذکور و در ساعات 10 الی 17 جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

گالری تصاویر

فایل های مربوطه