مسابقات لیگ دسته یک آقایان کشور


محل: پایگاه قهرمانی تنیس استان البرز
تاریخ شروع: 1397/05/19
تاریخ پایان: 1397/05/26
داور: شروین صفوی
جوایز:
توضیحات: