آرش گلچینیجنسیت: سن: 27
رتبه: 3


سوابق:  

آقای آرش گلچینی دبیر هیات تنیس استان, مربی درجه 3 , محل کار: مجموعه بین المللی پارک تنیس جهانشهر,تلفن تماس :09123617902


افتخارات:  


توضیحات: