حسن صادقیجنسیت: سن: 41
رتبه: 4


سوابق:  

محل کار : مجموعه بین المللی پارک تنیس جهانشهر , آقای حسن صادقی به عنوان پارتنر در این مجموعه به مدت 8 سال مشغول میباشد.


افتخارات:  


توضیحات: